top of page

פאנלים מקצועיים

מיועד בעיקר לימי עיון ושבתות תרבות - דיון בהנחיה מקצועית (בדרך כלל מהתקשורת) בנושא שמותאם לכם עם אנשי מקצוע מהתחום ( פוליטיקה, דת, ספורט, תרבות, מגדר, טיפוח, בריאות, תקשורת, כלכלה ועוד...)

bottom of page