top of page

הצגות תיאטרון

איכות היא לא מילה גסה, הצגת תיאטרון טובה יודעת להצחיק, לרגש, לספר סיפור ולהעלות מחשבות ודיון,

"שחקן מחפש במה" של יוסי סגל למשל – היא הצגה קומית המעלה את הדיון בחייהם של ההורים והקשישים

"קין" – מעלה שאלות רבות מאהבות נעורים וקנאה ונושאים שהם פצעים פתוחים ומדממים בחברה הישראלית.

האושר נמצא ברווקות או בזוגיות? בהצגה נוספת,

לכל אחד ולכל קבוצה הסיפור שלהם לטוב ולרע, האתגר שלנו הוא להבין שכולנו חיים יחד – על פי הצגה אחרת

ועוד הצגות נוספות וחשובות

bottom of page