top of page
קין - אייל שכטר

קין - אייל שכטר

בצלם אלוהים ברא אותנו, ואכלנו מן הפרי וגילינו את השקרים וגורשנו מגן עדן ומאז אנחנו מחפשים.

הטעויות של אלוהים, הטעויות שלנו.

דיון בספר בראשית הופך למסע חשוף של המרצה אל עברו, ואל אות הקין שנצרב בבשרו.

קריאה חדשה ועכשווית בסיפור התנ"כי, שהיא הזמנה למחשבה, להסתכלות מחודשת על משמעות הבחירות האישיות של כל אחד מאתנו.

מה הם היו אדם וחווה לפני הדייט עם הנחש והביס המפורסם?

הם הסתובבו ערומים בגן עדן.. שני מבוגרים עם תודעה של שני ילדים בני שלוש..

אולי עדיף להיות בן תמותה מודע ויודע, מלהיכלא לנצח בגן עדן ללא תודעה ובינה. סקרנות היא לא חטא. האדם החליט לוותר על חיים אינסופיים בגן עדן כי האדם רוצה לדעת!

אבא אדם, אמא חווה. שני בנים. קין והבל. אחד עובד אדמה. השני רועה צאן. אידיליה.

"ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויאמר"

זהו?

מה הוא אמר לו? מה הוא ענה לו?

מה הם אמרו אחד לשני?


בכיכובו של אייל שכטר. 

Zooming Camera
bottom of page