top of page
עומר ברנע

עומר ברנע

עומר ברנע,  שחקן במקצועו, במשך רוב שנות חייו ובשנים האחרונות זכה גם להיחשף לעולמות המדהימים של הפסיכודרמה והדרמה תרפיה.

בהרצאות ובסדנאות של עומר אתם מוזמנים לעבור דרך מסדרון של משחקיות וכיף מאוד גדולים המיועדים להגביר את הספונטניות וההיענות שלכם לאימפרוויזציה ולהביא את הקבוצה למצב מכיל, קרוב, אינטימי וקליל שיכול לתמוך באינטראקציה מרפאה ומעמיקה.


מומלץ לסביבת ילדים המתמודדים עם קשיי קשב וריכוז וצרכים מיוחדים. 

ניתן להזמין את עומר גם כמנחה לארועים. 

Zooming Camera
bottom of page