top of page
ניר אבודרהם

ניר אבודרהם

ניר אבודרהם, הבעלים והמנכ"ל של 'בינה אסטרטגיה' הרצאותיו:


1. 'תודעה ומדיניות' - הקשר בין פיתוח תודעה להליכי גיבוש וקידום מדיניות.


2. הגליל - עוצמות והתניות לפיתוח.


3. השלטון המקומי בעידן הטכנולוגי.


4. חשיבה ושיווק אסטרטגי, עבור ארגונים עסקיים.


5. תכנון ויישום אסטרטגיה, עבור קובעי מדיניות ומנהלים בכירים. 


ניר אבודרהם עוסק בתכנון ויישום אסטרטגיה בנושאי חברה וממשל.


כיהן כמ"מ מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל, מנכ"ל החברה לפיתוח נוף הגליל, משנה למנכ"ל קבוצת תארא ייעוץ ומחקר, מנהל האגף המוניציפאלי בקצרין וראש אגף הדור הצעיר של תנועת הליכוד.


ניר בעל תארים ראשונים, במנהל עסקים ומשפטים מאונ' רייכמן,לימודי צבא, אסטרטגיה ובטחון לאומי באוניברסיטת בר אילן ותואר שני בממשל ומדיניות ציבורית מהאונ' העברית, בה שימש כחמש שנים חבר ועדת המיון והקבלה לתוכנית מנהלים בכירים במגזר הציבורי.


כיום חוקר את השפעת השוני התרבותי בערי מטרופולין, על התפתחותן כערים חכמות.


בשירות מילואים שימש באוג' עזה, בתפקידי פיקוד מרמת פל' עד אוג', בנושאי לחימה ותודעה.  קצין בדרגת אלוף - משנה במיל'.

Zooming Camera
bottom of page