top of page
נאוה בוקר

נאוה בוקר

נאוה בוקר

עיתונאית "ידיעות אחרונות" שהתפרסמה לאחר שאיבדה את בעלה ליאור בוקר באסון השריפה בכרמל כאשר ניסה לחלץ צוערים מאוטובוס, לאחר פטירתו של ליאור הרבתה לעסוק ציבורית באסון השריפה בכרמל והקימה את "קרן ליאור בוקר" שמטרתה לשפר את מערך הכבאות במדינת ישראל. 


נאוה בוקר נבחרה לכנסת ב-2015, השתתפה ב"הישרדות VIP" ומנהלת את עמותת "יד עזר לחבר" התומכת בניצולי שואה.  


ניתן להזמין את נאוה להרצאות שונות גם בפני קהל נשי / מעורב

ניתן להזמין את נאוה להנחיית ארועים. 

Zooming Camera
bottom of page