top of page
יעל גוראון

יעל גוראון

יעל גוראון 

יעל גוראון היא אשת חינוך, יזמית ומובילה תהליכים שעיקרם למידה ושינוי חברתי. מילאה את תפקיד מנהלת תחום האזרחות במשרד החינוך. בתפקידה זה הובילה תהליכים רחבי היקף שעסקו בסוגיית האזרחות המשותפת לכלל הקבוצות בחברה הישראלית. 

כיום יועצת למנהלים וארגונים, מלמדת פדגוגיה ואקטיביזם בסמינר הקיבוצים וחברת דירקטוריון בחברה העירונית ברחובות. הרצאותיה עוסקות בנושאי המומחיות שלה: 

למידה אפקטיבית, מגדר ופוליטיקה.  


Zooming Camera
bottom of page