top of page
הרב ירחם שמשוביץ

הרב ירחם שמשוביץ

יהדות בדרכו של הרב יהודא אשכנזי (מניטו) זצ"ל

הרב יְרֹחָם שִׁמְשׁוֹבִיץ, נולד בצרפת, איש חינוך המלמד הסטוריה, אזרחות ומקצועות קודש בישיבת חורב בירושלים, פעיל חינוך וחברה, אב גרוש, רב גדוד 7109 במילואים, כותב כתיבה תורנית וחינוכית בבמות שונות בדרכו של הרב יהודא אשכנזי (מניטו) זצ״ל,  בעברו היה ממקימי הגרעין התורני בהרצליה ושימש כרבה של אוניברסיטת אוקספורד באנגליה.


הרב ירחם שמשוביץ' משמש כרב מחתן מטעם ארגון צהר. 

Zooming Camera
bottom of page