top of page
דוידי הרמלין

דוידי הרמלין

איש ההסברה דוידי הרמלין - ראש הסגל של המרכז הבינלאומי לדיפלומטיה ציבורית והסברה ישראלית 


הרצאותיו של דוידי הרמלין בתחום הדיפלומטיה הציבורית סוקרות את רכיב ההסברה הישראלית כנדבך בעומק האסטרטגי של הביטחון הלאומי בעולם גאו-פוליטי משתנה. כמרצה מבוקש בתחום, הוא סוקר גם עבור קהלים חיצוניים את האנטישמיות החדשה בכסות של אנטי-ישראליות ואנטי-ציונות; ומלמד את שיטותיו הייחודיות להתמודד עמה - פרי ניסיונו האישי העשיר כמומחה מן המעלה הראשונה בנושא זה. המעוניינים להרחיב ולהעמיק ירותקו לשמע הרצאותיו על אודות החוק הבינ"ל במזרח התיכון והתהליך המדיני.


Zooming Camera
bottom of page