top of page
ד"ר אדוה ביטון

ד"ר אדוה ביטון

ד"ר אדוה ביטון 

ד"ר לכימיה תרופתית מגיעה מעולם המחקר והאקדמיה , מקימת עמותת אד"ל פעילה חברתית  ומקדמת יוזמות חברתיות. מעבירה מגוון רחב של הרצאות פורמליות ובילתי פורמליות. 


ביניהם את הרצאת הדגל שלי  "הלאה" המגוללת את סיפורי האישי ,ההרצאה נוגעת בכאב ומשתפת בבחירה בחיים ובעשיה החברתית למען האחר.

Zooming Camera
bottom of page