top of page
אמיר ויטמן

אמיר ויטמן

אמיר מנהל קרן הון סיכון בשם "שאמפל קאפיטל" אשר משקיעה בחברות עם טכנולוגיות עילית בשלבים מוקדמים.


הפעילות התחילה בשנה 2017 ומאז, יש לשאמפל קאפיטל 3 אקזיטים וביצועים טובים מאוד. 

אמיר וייטמן מרצה על נושאי כלכלה, השקעות והתפיסה הכלכלית הליברלית 

Zooming Camera
bottom of page